YAZIM KURALLARI

 

Kongrede sunulacak bildirilerin dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Özetler aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmış olmalı, Türkçe özetin ardından sistem üzerine İngilizce özet ve anahtar kelimeler ile varsa alt bilgiler eklenmelidir.Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri en az 250 en fazla 500 kelime içermelidir.

Kongre bildiri toplama sistemi İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimelere ayrıca giriş imkanı vermediğinden, yazarlar bildirilerini sisteme yükleme esnasında; Türkçe özetin altına bildirinin ingilizce başlığını ortalanmış ve bold olarak eklemeleri, başlıktan sonra ingilizce özeti ve devamına ingilizce anahtar kelimeler ve varsa ingilizce dipnotu da eklemeleri gerekmektedir.

Bildiri kapsamında formül ve simge kullanımları için bildiri giriş ekranının sol üst köşesinde bulunan denklem ve simge düzenleyici modülü kullanılarak başka bir ortamdan kopyalanmış bildiri metninde bulunan üst ve alt simge veya formüller kayıtlanmayı sonlandırmadan tekrar kontrol edilmelidir. 

Aşağıda linki verilen örnek belgede bildiri giriş detaylarını bulabilirsiniz.

Bildiri özeti aşağıda verilen sırada belirtilen bilgileri kapsamalıdır

 

  • Çalışmanın önemi ve kapsamı belirtilmeli, özellikle bu çalışmanın gerçekleştirilmesine neden olan problem veya literatürdeki boşluk açıkça belirtilmelidir,
  • Çalışmanın amacı açık bir şekilde belirtilmelidir,
  • Çalışmada kullanılan materyal ve yöntemler açıkça yazılmalıdır,
  • Çalışmadan elde edilen bulgular mümkün olduğu kadar niceliksel ve niteliksel değerler kullanılarak verilmelidir,
  • Çalışma kapsamında elde edilen bulgulara dayanarak, yazarların konu hakkındaki kendi kişisel yargılarına, değerlendirmelerine ve önerilerine yer verilmelidir.
  • Anahtar Kelimeler, en az 3, en fazla 6 anahtar kelimeden oluşmalıdır ve tamamı bildiri başlığında yer almayan kelimelerden seçilmelidir.
  • Bildiri özeti içerisinde matematiksel formüller, şekiller ve tablolar mümkün olduğunca yer almamalıdır. Zorunlu hallerde bildiri özeti sistem üzerindeki formül modülünü (örnek dosya 6.sayfa) kullanılarak düzenlenmelidir.
  • Özetler 1'er sayfayı aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

Örnek için tıklayınız.

 

NOT : Kongre Bildiri Kitabımızda yalnızca özet bildiri basımı yapılacaktır. Opsiyonel olarak bildirilerinin tam metinlerini dergi makalesi olarak değerlendirmek isteyen katılımcılarımız için, aşağıda bazı dergi önerileri ve bağlantı linkleri verilmiştir.  Degilere gönderilecek tam metin makaleler, dergilerin kendi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Tam metin makale değerlendirmeleri kongre değerlendirmesinden bağımsız olup, makaleler dergilerin kendi sistemleri aracılığı ile yüklenecek ve dergilerin kendi değerlendirme süreçlerinden geçirilecektir. 

 

ÖNERi 1 : Tarım Makinaları Bilimi Dergisi  için TIKLAYINIZ.

ÖNERİ 2 : ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi için TIKLAYINIZ.


09 Mayıs 2019, Perşembe 963 defa okundu